Zpracování účetnictví a daňové evidence

Lucie Kovaříková

Zpracování mezd


 

Na základě dodaných podkladů vedu veškerou mzdovou agendu, kromě výpočtu mezd to jsou přihlášky a odhlášky ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, evidenční listy důchodového pojištění, vyúčtování záloh na daň z příjmu FO. Průběžně podle zákonných termínů předávám přehledy pro zdravotní pojišťovny a sociální pojištění, přehledy mezd a výplatní pásky.

Možnost zastupování na úřadech na základě plné moci-nemusíte již běhat po úřadech, toto zajistím já.