Zpracování účetnictví a daňové evidence

Lucie Kovaříková

Podvojné účetnictví

 

Zahrnuje pravidelné zpracování Vámi dodaných dokladů, sledování salda, splatností daní, průběžné vyhotovování přiznání k DPH, silniční daně, srážkové daně. Na konci účetního období vyhotovím uzávěrku včetně výkazů a přílohy a přiznání k dani z příjmu, popř. též přehledy sociálního a zdravotního pojištění.

Po dohodě je možné vystavování faktur a jejich následné zasílání e-mailem podle Vašich dispozic.

Dále nabízím pobočkové zpracování dat-část dokladů vystavených v programu Pohoda ve Vaší firmě zašlete do mého PC a já zde doklady zaúčtuji a zpracuji.

Možnost zastupování na úřadech na základě plné moci-nemusíte již běhat po úřadech, toto zajistím já.