Zpracování účetnictví a daňové evidence

Lucie Kovaříková

Daňová evidence


Zahrnuje pravidelné zpracování Vámi dodaných dokladů, sledování salda, splatností daní, průběžné vyhotovování přiznání k DPH, silniční daně, srážkové daně.

Na konci účetního období vyhotovím uzávěrku a přiznání k dani z příjmu, popř. též přehledy sociálního a zdravotního pojištění.