Zpracování účetnictví a daňové evidence

Lucie Kovaříková

Ceník


 Ceny jsou pouze orientační a ovlivňuje je stupeň zpracovanosti dokladů - jsou-li očíslovány, popsány, srovnány apod.


Daňová evidence - plátce DPH

20 - 28 Kč/doklad

 

Daňová evidence - neplátce DPH

15 - 20 Kč/doklad


Dokladem se rozumí např. faktura, paragon, položka - úhrada na bankovním výpise. Nejedná se o účetní položku - řádek, kdy se doklad rozepisuje do více řádků.

V této ceně je obsaženo veškeré zpracování včetně DPH a uzávěrky kromě zpracování přiznání k dani z příjmů a dále 1 hodina účetní konzultace/měsíc. Převzetí daňové evidence zdarma.Účetnictví - plátce DPH

20 - 30 Kč/doklad

V této ceně je obsaženo veškeré zpracování včetně DPH a 1 hodiny účetní konzultace/měsíc kromě účetní závěrky a přiznání k dani z příjmu,. Převzetí účetnictví zdarma.

Dokladem se rozumí např. faktura, paragon, položka-úhrada na bankovním výpise. Nejedná se o účetní položku-řádek, kdy se doklad rozepisuje do více řádků.

2.500,- Kč účetní závěrkaDaňová přiznání

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob od 500,- Kč dle náročnosti

Přehled sociálního/zdravotního pojištění 150,- Kč

Přiznání k silniční dani 500,- Kč – do 10 aut


Účetní poradenství

250,- Kč/hod.


Rekonstrukce účetnictví

Individuálně dohodou dle náročnosti.

 

Mzdová agenda

200,- Kč/měsíc/1 zaměstnanec

Dohody o provedení práce se srážkovou daní- 50,-/měsíc/zaměstnanec

Cena zahrnuje veškeré práce spojené s personální agendou, kromě zpracování mezd i vyúčtování daně z příjmů a přehledy sociálního a zdravotního pojištění.

 

 

Kromě výše uvedených cen je možné sjednat ceny dohodou podle množství dokladů a jejich přípravy k zaúčtování.